Knihkupectví Avatar

Duchovní krize člověka (nové vydání) - Paul Brunton

299Kč
Nyní: 269Kč

 Kniha Duchovní krize člověka je výstrahou, která je stále platná a viditelná v současném dění. Války a krize odhalují strašlivou schopnost zla, která se stále skrývá v člověku, navzdory jeho civilizovanému zevnějšku. Skutečná tragédie naší doby nevězí ani tak v bezprecedentních vnějších událostech, jako ve veliké mravní bídě a duchovní slabosti, které se tak jasně odhalují. Máme přístup k nesmírné zásobárně vědění. Máme možnost použít tyto obrovské zdroje vědění ke zničení sebe sama, nebo dosáhnout nové a vyšší úrovně individuálního a světového duchovního pochopení. Náš neúspěch při budování hodnotné společnosti je v prvé řadě neúspěchem mravním. Ale dříve, než je možné provádět reformu mravní, je nutné provést reformu duchovní. Ta je základem všech ostatních reforem. Bez lepších lidí nebude lepší svět!

P.B.

Ukázka z díla:  

MYSTIKOVO SVĚTLO

 

Již dříve jsme napsali, že částečný úpadek náboženství nastal proto, že nebylo věrno samo sobě. A k této nevěře zase došlo proto, že náboženství přestalo samo sebe správně a jasně chápat. Tento bod musí být objasněn.

Většina bezbožností ve světě pramení z tragické nevědomosti lidí, a ne z odporné špatnosti lidí. Tato nevědomost vzniká z toho, že člověk obvykle ztotožňuje své já pouze s tělem a zcela přehlíží svou širší a božštější stránku. Oddělenost, která existuje ve vědomí, oddělenost ega od Nadjá, je osudová. Jeto kořen všech lidských hříchů, nevědomosti a zla. Je pravda, že bůh posílá náboženské, mystické a filozofické učitele, aby působili proti této nevědomosti a postupně ji odstraňovali, aby osvítili tři rozdílné vrstvy lidské rasy. Lidé ponecháni sami sobě bez vedení duchovních učitelů a božských buditelů, by zůstali v tupé nevědomosti a umírali v nízké animálnosti. Zkušenost sama nestačí vytvářet jejich charaktery a ostřit jejich inteligenci. Je třeba lidem jejich zkušenost vysvětlit - je třeba jim odhalit něco z vnitřního významu jejich zkušenosti. Je třeba zmírnit jejich utrpení soucitnými slovy a jejich mlhavě pociťovanou víru podpořit poučením.

Můžeme vidět zdroj takového poučení, když se čas od času objeví duchovní učitel, náboženský prorok nebo božský léčitel. Z božského ticha občas vytryskne Slovo. Není proneseno z oblak, ale promluví ho rty člověka. Není to jen slyšený zvuk nebo napsaný spis, je to také tvořivá a přetvářející síla. Ten, kdo pronáší nebo napíše Slovo, stává se zakladatelem nového náboženství, prorokem nového hnutí. Jeho úkolem je pečlivě dešifrovat - lze-li to takto vyjádřit - poselství, které obdržel v nadlidských šifrách a přizpůsobit mu řeč. Taková je nejvyšší inteligence, která drží svět ve své dlani, že její činnost pomáhá lidstvu tím, že způsobí narození duchovního učitele, jak, kdy a kde je ho třeba. Někdy sem přichází jako přišel Ježíš, z vyšší vyspělé planety. Takový jedinec je jako generál ve válce proti zlu. Usiluje po jeho zmaření. Jeho objevení se mezi námi v pravidelných intervalech je stejně moudré jako nutné. Jeho objevení se a případné rozšíření jeho vlivu není nahodilé ani nazávisí od něčí osobní volby. Obojí je božsky určováno silami, které řídí lidskou evoluci a zákon univerzálního vyrovnání.

 

Obsah knihy

  Kapitola Strana
  Osobní poznámka 7
I. Krize ve společnosti 9
II. Bez lepších lidí nebude lepší svět 18
III. Věk strojů 26
IV. Krize vědy a intelektu 37
  Vědecký pokrok vedoucí ke sebezničení 37
  Člověk animální, intelektuální a duchovní 44
  Intuice za myšlením 50
V. Vývoj ega 53
  Krize ega 62
  Vnitřní výzva krize 75
  Člověk potřebuje vyšší sílu 79
VI. Člověk v utrpení a radosti 85
  Škola bezbolestné zkušenosti 97
VII. Vůle člověka a vůle boží 106
  Běžné omyly týkající se odevzdaného života 112
VIII. Zlo v naší době 122
  Učinili jsme pokrok? 133
  Naše praktická povinnost 140
IX. Bůh jest! 153
  Čas a spása 162
  Bůh a člověk 169
X. Hlas proroka 178
  Náboženství by se mělo rozšířit 185
  Mystikovo světlo 193
XI. Naše vnitřní zdroje 205
  Kde je štěstí člověka? 215
XII. Hledání 223
  Celistvost a rovnováha 229
  Regenerace těla 234
  Převýchova citů 240
XIII. Tiché volání člověka 247
  Dobrodružství meditace 255
  Praktické relaxační cvičení 261
  Okamžiky osvícení

Vázaná, formát A5, 280 stran, nakl. AURA PB.

Přidat do košíku:


Vaše IP adresa je: 34.239.176.54
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver