Knihkupectví Avatar

Úvod do integrální jógy - Eduard Tomáš

350Kč

Nové vydání jednoho z klíčových autorových metodologických děl.

Eduard Tomáš v tomto kurzu integrální filozofické jógy o 27 lekcích, psaném formou otázek a odpovědí, systematicky vede čtenáře od počátku duchovní cesty až k jejímu transcendentálnímu završení. Kniha obsahuje jednak teoretické uvedení do problematiky jógové filozofie, jednak praktické návody k prohloubení duchovního života - rozličné meditační techniky pro různé stupně pokročilosti adepta, jógové rady a postřehy inspirované autorovými bohatými mystickými zkušenostmi.
 

Autor ve své připomínce ke knize píše:
 

„Tato kniha byla původně napsána jako pomůcka k zamýšlenému kurzu integrální filozofické jógy v televizi a v rozhlase. Ještě lépe však může posloužit jako soukromá učebnice jógy, neboť oproti hromadným sdělovacím prostředkům je čtenáři k dispozici kdykoliv.
Jóga není krátkodobou záležitostí, může trvat léta, někdy i životy. Proto je zřejmé, že k nejvyššímu poznání pravdy mohou uvedené lekce dovést žáka jen při častém opakováním celého kurzu. Čtěte tedy tento text pozorně, slovo od slova, uvažujte znovu a znovu o jednotlivých meditačních i jiných pokynech a praktikujte je pilně, trpělivě a vytrvale. Co se nepovede dnes, může se podařit zítra. V podstatě byste měli přejít od jedné lekce ke druhé až tehdy, když tu předchozí a všechny před ní stoprocentně zvládnete.
Ve sdělovacích prostředcích takto přirozeně postupovat nelze. Mimoto, co je jen jednou slyšeno, snadno může být zapomenuto. Proto je použití učebnice výhodnější a někdy naprosto nezbytné.
Dále nezapomínejte, že pomoc nejvyšších sil je vždy přítomna a vždy s vámi. Je všude. Je ukryta ve slovech i za nimi, zejména pokud jsou myšlenky psány intuičně a pokud byly také mnohokrát zažity. To nese nesmazatelné stopy na jejich interpretaci.
Zastavte se u těchto idejí a dovolte jim, aby na vás zapůsobily co nejdéle a co nejhlouběji.
Nejvyšší je vždy nakloněn duchovnímu pokroku lidí a jeho pomoc je v tomto směru stálá a trvalá.“

Ukázka z 11. lekce:
 

"Pravda, ať jí říkáme Bůh nebo jinak, je ve skutečnosti čistou podstatou našeho vlastního bytí. Jak jsme si už řekli, je to jediná jsoucnost o třech nerozlučných charakteristikách - existenci, vědomí a blahu. Jinak než takto Boha stejně nepoznáme. To spíš ještě jako existenci (bytí) a vědomí, resp. jako živé prázdno. Blaho přichází zvlášť a obyčejně napřed.
Všechno ostatní jsou zpravidla jen náhražky, tj. představy, sice docela dobré pro méně duchovně a intelektuálně vyspělé jedince, ale nedostatečné a nevyhovující pro člověka filozofického zaměření (filosofia = láska k pravdě). Oněm třem charakteristikám se také říká kvalita jsoucnosti nebo kvalita bytí. Máte-li dost odvahy a píle, abyste uskutečnili své rozhodnutí poznat pravdu vlastním zážitkem, je kvalita bytí nejvhodnější možností, jak pravdu realizovat.

Co je to kvalita bytí?
Kvalita bytí a dokonale čisté Já je jedním a tímtéž. Proto ji hledáme otázkou "Co jsem Já?" nebo otázkou "Odkud pramení toto Já?". Uskutečnění Já je přesně totéž jako uskutečnění kvality bytí. Není v tom rozdílu.

A co když se budeme soustřeďovat na podobu některého duchovního učitele?
Máte-li k němu hluboký vztah a zvlášť když jste byl výslovně přijat za jeho žáka, může to být dobrou pomocí, ale žádná podoba sebesvětějšího mudrce nebo proroka ze současnosti nebo z minulosti nemůže zcela nahradit kvalitu bytí. Skutečně nejlepší je všechny představy opustit a ponechat si jen snahu o pociťování Já v srdci, a tak pátrat po božství přímo. Pokud jde o velikost (rozsah), nikdy božství stejně nepoznáte, není to prostě v lidských možnostech. Všechno ostatní, i kdyby zde bylo tisíc různých popisů Boha nebo jeho forem, jsou jen obyčejné nebo i neobyčejné hry lidské představivosti.
Jóga je zpomalením nebo i zastavením pohybového principu mysli. Na to přišel - jak víme - už jógin Pataňdžali ve druhém století před Kristem a jistě celá řada jóginů a mystiků před ním i po něm. Ukázali jsme si několik způsobů, jak toto zpomalení provést a nyní se naučíme dalšímu velmi jednoduchému způsobu zpomalení mysli, a to pomocí tzv. manter. A hned na začátku si můžeme říci, že mysl zastavit tímto způsobem nejde, zpomalit však ano."

Vázaná v plátně, přebal, ražba. Formát A5. 176 stran. Edice VHLED. Naklad. Avatar.

ISBN 978-80-85862-97-3 


Přidat do košíku:


Vaše IP adresa je: 34.204.198.73
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver