Knihkupectví Avatar

Cesta pravého vůdce - J.S. Dalajlama, Laurens van den Muyzenberg

320Kč
Nyní: 288Kč

Kniha Cesta pravého vůdce (s podtitulem Byznys, buddhismus a štěstí ve vzájemně propojeném světě představuje setkání dvou zdánlivě nesouvisejících světů – buddhismu a globálních trhů, buddhistického myšlení a myšlenkových přístupů západního manažerského a podnikového poradenství. Při bližším pohledu je však zřejmé, že nejlepší podnikatelské postupy i buddhistické zásady směřují k témuž: k racionálnímu přijímání správných rozhodnutí a k provádění správných kroků při jejich realizaci v praxi. Její autoři – dalajlama, duchovní vůdce tibetského buddhismu a hlavní představitel exilové vlády Tibetu, spolu s nizozemským poradcem v oboru managementu L. van den Muyzenbergem – shrnují své názory na úlohu a roli podnikových vůdčích osobností, které by měly věnovat nemalé úsilí vyrovnání se s takovými globálními problémy, jako jsou otázky ekonomické udržitelnosti či interkulturní rozmanitosti, narušování životního prostředí, plýtvání světovým bohatstvím, ochrana lidských práv a omezování chudoby. Řešení těchto problémů vyžaduje vůdce, kteří jsou si vědomi pravého názoru a pravého jednání – jejichž mysl je klidná a soustředěná – a jež neruší negativní myšlenky a emoce, vidí věci takové, jaké skutečně jsou, a dokáží je celostným způsobem řešit. Skuteční vůdci jsou schopni posoudit problém z mnoha úhlů pohledu a přijímat správná rozhodnutí. Uvědomují si nevyhnutelnost změny, univerzální odpovědnost a význam spojování ekonomického systému s morálními hodnotami. Taková by měla být podle zásad buddhistického učení i světa globálních trhů pravá cesta vůdce.

Svět je stále více propojen vztahy vzájemné závislosti, a proto „jsem pevně přesvědčen,“ říká Jeho Svatost dalajlama, „že je potřebné osvojovat si smysl pro univerzální odpovědnost. Musíme přemýšlet v globálním měřítku, neboť důsledky činností jednoho státu jsou pociťovány daleko za jeho hranicemi. Zásadní význam pro dnešní zmenšující se svět má přijetí všeobecně závazných standardů lidských práv. Úcta k základním lidským právům by neměla zůstat ideálem, nýbrž by měla být nezbytným základem každé lidské společnosti.“ Svoboda, jež vede ke štěstí, závisí na odpovědném jednání lidí jako jednotlivců a jako členů organizací. Podnikové vedení, které přijímá univerzální odpovědnost, je skutečným klíčem k překonávání problémů světa. Jednotlivé země mohly v minulosti žít v izolaci; dnes to však možné není. Propad akciového trhu na jedné straně světa může mít přímý vliv na stranu druhou. Terorismus se může zrodit v jedné zemi a destabilizovat zemi od ní na míle vzdálenou. Izolace se stává nemožnou. Globální firmy hrají v procesu globalizace významnou roli a může to být role pozitivní… Doporučení obou významných myslitelů obsažená v této jedinečné monografii mohou pomoci podnikovým vůdcům i dalším jednotlivcům nalézat účinná řešení, jak se vyrovnat s celkovými dopady globalizace na život kolem nás. Překlad z angličtiny Irena Grusová.

Vázaná, větší A5, 192 stran, nakl. Management press (2009).

vyprodáno

Vaše IP adresa je: 44.210.99.209
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver