Knihkupectví Avatar

Eduard Tomáš

JUDr. Eduard Tomáš (25. 11. 1908 - 26. 5. 2002) 

Narodil se 25. listopadu 1908 v polském Přemyšlu českým rodičům, s nimiž žil v několika evropských zemích. Po absolvování Právnické fakulty pracoval nejprve na Zemském úřadě v Praze a pak v Rakovníku, kde se stal okresním hejtmanem. Během války byl zapojen do odboje proti nacistickým okupantům, kvůli svému přesvědčení byl pronásledován. V květnu 1945 vedl národní revoluci v Kladně. Po válce pracoval v různých úřadech až do roku 1955, kdy byl komunistickým režimem vyhozen ze zaměstnání. Po čase, kdy se živil jako brigádník u různých organizací, našel práci v Železničním stavitelství.

Duchovní obzor se mu postupně otevíral prostřednictvím tehdy těžko sháněných knih. Velice si cenil přátelství s význačnými duchovními učiteli, jako byl Paul Brunton a později František Drtikol, jak o tom vypráví ve své knize Paměti mystika. Rozhodující vliv na jeho vnitřní vývoj měla jeho žena Míla Tomášová.

V letech 1963 - 70 přednášel Eduard Tomáš tři cykly: Umění klidu mysli, Jóga Velkého symbolu a Tajné nauky Tibetu, které byly v beznaději tehdejšího života přijímány s nesmírným zájmem. Později, když byla tato činnost s nástupem normalizace úředně zastavena, kolovaly dál v samizdatech. Tehdy vznikl kolem manželů Tomášových užší okruh přátel, kteří za nimi jezdili na chatu v Jílovém u Prahy. Na tomto tichém místě jim Tomášovi trpělivě, neúnavně a láskyplně předávali své duchovní zkušenosti.

Po obnovení demokracie v 90.letech se otevřela možnost pro veřejnou činnost a Eduard Tomáš se stal během několika let prvořadou osobností tehdejšího duchovního života u nás. Zejména jeho přednášky v pražské Lucerně dokázaly sjednotit posluchače nejrůznějších duchovních zaměření a cest ve společné atmosféře pochopení a lásky.

Jméno Eduarda Tomáše je dnes spojováno zejména s řadou děl s duchovní tematikou - Milarepa, 999 otázek a odpovědí na cestě Poznání, 108 meditací, Metafyzické příběhy, Jóga pozornosti, Úvod do integrální jógy, Umění klidu mysli, Jóga velikého symbolu, Tajné nauky Tibetu, Duha v zrcadle, Tajemné absolutno, Nebeská stezka, Osvícení, Pohled z druhého břehu, Cesta lásky, Stvořme svět míru, Živá věčnost - Paměti mystika II. Na knihách Praxe jógové filozofie, Poselství a Po stopách zlatého věku se autorsky podílela Míla Tomášová, na knize Veliké kouzlo pak Alexandr PopovE. Tomáš je i autorem knihy Cestami sebepoznání, která se stala předlohou pro rozhlasový cyklus, a knihy vzpomínek Paměti mystika, podle níž byl Českou televizí natočen stejnojmenný seriál. Dalším televizním přednáškovým seriálem byla Cesta uskutečnění. Rovněž byl jedním z protagonistů cyklu České televize GEN - 100 Čechů dneška.
Většina přednášek a promluv na duchovní témata se dochovala v dostupných audionahrávkách.

 

Vaše IP adresa je: 100.28.132.102
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver