Knihkupectví Avatar

Prohlášení o ochraně osobních dat

Vážení návštěvníci, milí zákazníci,
Vzhledem k legislativním změnám NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob, zpracování osobních údajů a informací o volném pohybu těchto údajů (GDPR) Vás v níže uvedeném textu informujeme o způsobu zacházení s vašimi daty:

Jak tedy nakládáme s vašimi daty? 

Od 25. května 2018 jsme povinni vás o tomto informovat a rádi tak pokud možno srozumitelně činíme. Pokud budete mít otázky i přes naše vysvětlení, neváhejte a kontaktujte nás.

   

E-mailová adresa 

Pokud necháte zprávu na našich webových stránkách, automaticky se uloží vaše e-mailová adresa. Když nám poskytnete  e-mailovou adresu, můžeme ji, bude-li to potřeba, uchovávat.  

   

Objednávky a zpracování dat 

Pro zpracování  objednávky  potřebujeme vždy následující údaje, které používáme a zpracováváme: 

1. vaše jméno 

2. e-mailová adresu 

3. telefonní číslo 

4. fakturační a dodací adresu  

5. údaje o platbě, potřebné k zpracování objednávky. 

 

Při objednávání produktu z našich webových stránek zpracováváme následující údaje: 

• název 

• adresu 

• bydliště 

• telefonní číslo 

• e-mailová adresu zákazníka 

• platební údaje objednávky 

• jméno, dodací adresu, místo bydliště,  telefonní číslo příjemce 

• přihlašovací údaje, pokud jste vytvořili svůj vlastní účet 

• Adresu IP

Ze zákona jsme povinni dát vám možnost kdykoli zobrazit vaše data. Na vaši žádost můžeme upravovat údaje (např.  adresu v adresáři), případně si je můžete po přihlášení k účtu upravovat sami, ale také jsme povinni uchovávat údaje (objednávky a faktury) pro potřeby finančního úřadu a dalších orgánů státní správy. Musíme dodržovat  zákonné požadavky na dobu jejich uchovávání. Po uplynutí doby uchovávání příslušných dat můžeme data  upravovat nebo smazat.

   

Jak dlouho uchováváme vaše data? 

Vaše data týkající se objednávky uchováváme minimálně po dobu stanovenou zákonem čili 7 let.

 

Kdo další může pracovat s vašimi daty? 

V rámci naší společnosti využíváme též (externí) specialisty.  Např.  dodavatele softwaru, zpracovatele plateb, dopravce. Pouze tyto strany mají přístup k údajům, které potřebují k realizaci objednávky:

 

• Finanční ústavy 

• Náš účetní software 

• Naše hostingová společnost 

• Dopravci 

• Další zpracovatelé objednávek 

• V případě přímého doručení od našich dodavatelů: dodavatele, který se stará o objednávku 

Výše uvedené společnosti a strany pracují v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

   

Přenos informací 

Pro přenos specifických nebo důležitých informací  používáme specifické zabezpečené prostředí (server). V tomto prostředí pracujeme s různými bezpečnostními protokoly. 

V rámci naší organizace jsou majitelé odpovědni za ochranu dat. Chcete-li získat další informace, můžete vždy poslat e-mail na adresu obchod@avatar.cz

 

Databáze 

Jste zaregistrováni u nás, protože jste o to někdy požádali. Pokud v blízké budoucnosti nechcete dostávat žádné další zprávy, můžete nás kontaktovat a my to zařídíme. 

 

Vaše informace 

V rámci našich obchodních operací nebudeme vaše data používat jinak, než je uvedeno v předchozích bodech. Pokud bychom je chtěli použít nad stanovený rámec, budeme vás předem informovat. Máte vždy možnost odmítnout jakékoli nakládání s vašimi daty, pokud nepůjde o data zákonem určená k uchovávání (např. pro Finanční úřad).

 

Vaše data 

Na požádání vám můžeme zobrazit informace, které o vás uchováváme. Pokud byste požadovali úpravu vašich dat (netýká se těch, které jsou uchovávány pro finanční úřad), můžete si je změnit po přihlášení k účtu, případně kontaktujte nás na adrese obchod@avatar.cz. Do 48 hodin vám odpovíme.

   

Snažíme se zacházet s vašimi daty co nejlépe a citlivě.  Jestli budete mít náměty ke zlepšení či jiné podněty, kontaktujete nás na: obchod@avatar.cz.

   

Naše obchodní adresa je:  

Nakladatelství a knihkupectví Avatar, Mgr. Martin Pařík, Petržílkova 2571/27, 158 00 Praha 5 

Naše IČO 48564354 

Naše DIČ CZ5608040031

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

 

 
zpět
Vaše IP adresa je: 3.238.121.7
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver