Knihkupectví Avatar

Šrí Ramana Maharši

Šrí Ramana Maharši  (1879-1950)


Šrí Ramana Maharši  byl jedním z největších mudrců a současně i jedním z největších duchovních učitelů v dějinách. Nepřeberné množství žáků a návštěvníků ze všech společenských vrstev a koutů světa přicházelo na svahy indické hory Arunáčaly, neomylně přitahováno světlem Maharšiho moudrosti, a přijímalo jeho nauku o pravé povaze světa – nauku jednoduchou a přímou, obracející pozornost bezprostředně na sebe sama, na tichou existenci Já. A následují je další a další – nejen návštěvníci Ramanášramu, ale zejména čtenáři knih, k nimž se můžeme přiřadit i my.

"Jen cítíš-li se upoután, platí pro tebe myšlenka upoutanosti a osvobození.
Soustřeď se na sebe a pátrej: „Kdo je upoután?”, a myšlenka upoutanosti bude rozptýlena."
 

POZNEJ SEBE SAMA!
Několik rozhovorů z knihy, jejíž název zní v českém překladu Seberealizace -
život a učení Ramany Maharšiho a jejímž autorem je Narasimha Svámí.

Ž: Je něco za hmotnou existencí člověka? Jestliže ano, jak to mohu poznat?
U: Říkáte: "já". "Já chci poznat." Povězte mi: Kdo je toto já?
Ž: Obávám se, že nerozumím vaší otázce.
U: Není jasná? Přemýšlejte znovu!
Ž: (Ukazuje prstem na své tělo a vyslovuje své jméno.)
U: A vy ho znáte?
Ž: Po celý svůj život.
U: Ale to je jen vaše tělo. Táži se vás znovu. Kdo jste vy?
Ž: (Mlčí.)
U: Poznejte nejprve toto já a poznáte tak pravdu. Je nutno činit jen jedno.
Dívejte se do svého vlastního jáství. Čiňte to správným způsobem, a
naleznete odpověď na všechny své otázky.
Ž: Co mám činit? Jakou metodou se mám řídit?
U: Hlubokými úvahami o povaze vlastního jáství a ustavičnou meditací lze
světlo nalézt.
Ž: Velmi často jsem se oddával hloubání o pravdě, ale nevidím žádné známky
postupu.
U: Jak víte, že jste neučinil pokrok? Není snadné pozorovat vlastní pokrok v
duchovní oblasti.
Ž: Jak dlouhé doby je třeba k dosažení osvícení s pomocí učitele?
U: To vše záleží na zralosti mysli hledajícího. Střelný prach se vznítí
okamžitě, ale uhlí potřebuje velmi mnoho času, než se rozhoří.

/./ Ž: Jóginové říkají, že se člověk musí vzdát světa a odejít do samoty
džungle nebo do hor, chce-li nalézt pravdu. Ale takové věci jsou sotva možné
u nás na Západě. Náš život je tak odlišný! Souhlasíte s jóginy?
U: Není třeba se vzdávat činného života. Budete-li meditovat hodinu nebo dvě
hodiny denně, budete přitom moci vykonávat své povinnosti. Budete-li
meditovat správně, tu proud mysli takto navozený bude pokračovat i uprostřed
vaší práce. Pak jsou tu jakoby dvě cesty k vyjádření téže myšlenky. Týž
směr, jímž se dáte při meditaci, bude vyjádřen při vaší zevní činnosti.
Ž: Jaký bude výsledek všeho toho?
U: Jak budete pokračovat, shledáte, že váš postoj k lidem, událostem a
předmětům se postupně mění. Vaše skutky nabudou sklon následovat vaši
meditaci samy sebou.
Ž: Pak tedy nesouhlasíte s jóginy?
U: Člověk se má vzdát své osobní sebestřednosti, která jej poutá k tomuto
světu. Pravé zřeknutí znamená vzdát se ega.


 

Vaše IP adresa je: 3.215.16.238
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver