Knihkupectví Avatar

PERSPEKTIVY Zápisky PB 1 - Paul Brunton

389Kč
Nyní: 350Kč

Hluboce filosofické, mystické dílo. Perspektivy jsou reprezentativním přehledem více 7000 stran poznámek, které Paul Brunton určil pro posmrtné vydání. Jsou prvním dílem Zápisků - obsáhlého díla, o němž Dr. Brunton hovořil jako o svém "Resumé". Témata a oddíly tohoto svazku: Hledání, Cvičení pro hledání, Relaxace a ústraní, Základní meditace, Tělo, Emoce a etika, Intelekt, Ego, Od zrození k znovuzrození, Uzdravování sebe sama, Negativa, Lidská zkušenost, Umění v kultuře, Orient, Senzitivové, Vnitřní potřeba náboženství, Vláda relativity, Co je filozofie?, Mentalismus, Inspirace a Nadjá, Pokročilá kontemplace, Mír ve vás, Světová mysl v individuální mysli, Světová idea, Světová mysl, To jediné.

 

Kapitola

Strana

 

Předmluva vydavatelů

9

 

 

 

1.    

Hledání

16

 

Volba cesty - Nezávislá stezka - Organizované skupiny - Individuální vývoj - Žák-učitel

 

2.

Cvičení pro hledání

36

 

Dlouhá stezka mravence - Práce na sobě

 

3.

Relaxace a ústraní

45

 

Občasné přestávky - Napětí a tlaky - Uvolněte tělo, dech a mysl - Střediska pro život v ústraní - Samota - Oceňování přírody - Kontemplace na západ slunce

 

4.

Základní meditace

56

 

Místo a podmínky - Toulající se myšlenky - Cvičte soustředěnou pozornost - Meditativní úvahy - Vizualizované představy - Mantry - Symboly - Slavnostní prohlášení a sugesce

 

5.

Tělo

76

 

Hygiena a očista - Potrava - Cvičení a pozice - Dechová cvičení - Sex: důležitost, vliv, účinky

 

6.

Emoce a etika

92

 

Pozvedněte charakter - Převychovejte city - Ovládněte emoce - Ovládněte vášně - Kultivovanost a zdvořilost - Vystříhejte se fanatismu

 

7.

Intelekt

109

 

Charakteristika - Služby - Vývoj - Sémantický výcvik - Věda - Metafyzika - Abstraktní myšlení.

 

8.

Ego

126

 

Co jsem já? - Myšlenka já - Psýcha

 

9.

Od znovuzrození ke znovuzrození

139

 

Zkušenost umírání - Po smrti - Znovuzrození - Minulé sklony - Předurčení - Svoboda - Astrologie

 

10.

Uzdravování sebe sama

155

 

Karma v souvislosti se zdravím - Životní síla ve zdraví a nemoci - Drogy a pití ve vztahu mysl-tělo - Éterické a astrální tělo ve zdraví a nemoci - Mentální poruchy - Psychologie a psychoanalýza

 

11.

Negativa: Temný stín na světě

171

 

Povaha - Kořeny v egu - Přítomnost ve světě - V myšlenkách, citech a prudkých vášních - Jejich viditelné a neviditelné zlo

 

12.

Úvahy

182

13.

Lidská zkušenost

195

 

Situace - Události - Poučení - Světová krize - Úvahy ve stáří - Úvahy o mládí

 

14.

Umění v kultuře

211

 

Ocenění - Tvůrčí schopnost - Genialita - Umělecká zkušenosta mysticismus - Úvahy o malířství, literatuře, poezii, a hudbě.

 

15.

Orient

223

 

Setkání se západem - Lidé, místa, praktiky Orientu - Výroky filozofů - Filozofické školy

 

16.

Senzitivové

242

 

Psychické a aurické zkušenosti - Intuice - Sekty a kulty

 

17.

Vnitřní potřeba náboženství

261

 

Původ - Průzkum - Projevy - Tradiční a méně známá náboženství - Spojení s filozofií

 

18.

Uctívání v životě

274

 

Modlitba - Oddanost - Uctívání - Pokora - Odevzdanost - Milost: skutečná a domnělá

 

19.

Vláda relativity

288

 

Vědomí je relativní - Sen, spánek, bdělý stav - Čas jako minulost, přítomnost a budoucnost - Prostor - Dvojité stanovisko - Prázdnota jako metafyzický fakt

 

20.

Co je filozofie?

307

 

Definice - Celistvost - Rovnováha - Naplnění v člověku

 

21.

Mentalismus

346

 

Mysl a pět smyslů - Svět jako mentální zkušenost - Mentalismus je klíčem k duchovnímu světu

 

22.

Inspirace a Nadjá

363

 

Intuice začátek - Inspirace naplnění - Její přítomnost - Záblesky

 

23.

Pokročilá kontemplace

382

 

Dlouhá stezka mravence - Přímá stezka ptáka - Praktické cvičení - Kontemplativní ticho - "Proč se Budha usmíval" - Cvičení Nebeské cesty - Cvičení Hadí stezky - Prázdnota jako kontemplativní zkušenost

 

24.

Mír ve vás

403

 

Buďte klidní - Cvičte odpoutanost - Hledejte hluboký klid

 

25.

Světová Mysl v individuální mysli

416

 

Jejich setkávání a prolínání - Osvícení, které zůstává - Světci a mudrci

 

26.

Světová Idea

438

 

Boží řád vesmíru - Změna jako univerzální aktivita - Polarity, vzájemně se doplňující protiklady a duality vesmíru - Pravá idea člověka

 

27.

Světová Mysl

453

 

Bůh jako Vše-převyšující Individualita - Bůh jako Mysl-v-Činnosti - Jako Sluneční Logos

 

28.

To Jediné

460

 

Mysl sama-v-sobě - Jedinečná Mysl - Jako Absolutno

 

 

 

Mnohé z těchto témat jsou podrobněji rozpracovány v samostatných svazcích Zápisků PB. Vázaná, formát A5, 480 stran, nakl. Aura PB. ISBN 978-80-88257-85-1


Přidat do košíku:


Vaše IP adresa je: 3.230.154.90
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver