Knihkupectví Avatar

Poselství

195Kč

Spoluautoři Míla a Eduard Tomášovi

Do středu života mudrců, který se nalézá všude a nikde, nás zavede Eduard Tomáš v poselství, které, jak sám říká, není jeho, ale „TOHO, KTERÝ JEST“.
Kvintesencí bhaktijógy, čili cesty lásky a milosrdenství, je poselství Míly Tomášové. Autorka v něm nabádá k moudré, totiž láskou prosvětlené a rozumem vyvážené, bdělosti, jež vede k samočinné moudré bdělosti jediného, nerozlišeného, nepočatého a proto věčného vědomí.
 

Ukázka z knihy:
 

„...ON JEST! Je mým milým posláním vám to dnes sdělit a připomenout, že ON JEST JEDINÝ.

Abyste nežili slepě a v nevědomosti o jeho existenci, abyste nežili v bláhové mnohosti individualit, která je jen zdánlivá a jen zdánlivě odděluje jednoho od druhého v cizotě a někdy v nepřátelství a sváru. Abyste naopak prospívali v jednotě bytí, v lásce, míru a odpouštění a v tak nesmírně jemné pravdě, že se vymyká lidskému pochopení, nikoli však lidskému zažití a spolužití. Žijte podle ní. Můžeme, ne, my ji musíme zažít, vždyť je to životní cíl lidstva, i když to dnes vypadá fantasticky a neuvěřitelně.
S pevným přesvědčením, že Bůh jest, je nutno změnou obsahu myšlení přejít na vyšší dimenzi myšlení a nikdy nezapomenout na absolutno, kterým jsme v podstatě my sami.
Uznání absolutna a pozitivní myšlení na něj a později i přístup k němu, jsou společnou nutností pro celý svět, dřív nebo později. Přivolá to příliv vesmírné energie jako všeobecnou pomoc ve všech možných formách - nejdřív pro vás a vaše rodiny, pak pro náš národ a nakonec pro celý svět.
To jsem s pomocí Boží poznal jako poselství pro vás. Musel jsem vám je sdělit. Ne kvůli sobě, chraň Bůh, radši bych nadále mluvil ve třetí osobě, ale pro samo svědectví, že on skutečně jest a že je jediný a že je možné ho poznat, nikoliv snad úplně pochopit, ale aspoň poznat, že jest, a zaživa zažít uvědomění se v něm.
Jsem toho živým příkladem, živým svědkem. A teď přijdete na řadu vy, jeden po druhém. Řekněte si: „Když to mohl prožít tenhle starý člověk, proč bych nemohl já, mnohem mladší?“
Nezapomeňte nikdy, že on jest jediný, že tedy nic jiného vedle něho neexistuje. Promyslete si to, pochopte, co je tím myšleno a řečeno a realizujte to. Důsledky, které z tohoto poselství vyvodíte pro váš další život, případně životy, jsou nyní s pomocí Boží na vás.
Já sám jen pokorně a poslušně vkládám všechny tyto zažité pravdy do vašich rukou i srdcí.“
Eduard Tomáš
 

„...Já vám říkám: každým svým konáním, každým dechem, každou myšlenkou buďte s láskyplnou bdělostí obráceni k Boží přítomnosti ve vás i ve všem ostatním. Celý váš život je vaší cestou k poznání, k poznání Boha a sebe v něm. Milujte Boha ve všem, co poznáváte, každý váš čin, myšlenka, dech nechť jsou radostnou bohoslužbou. Pak poznáte, že podstata všeho živého je jeden božský život, jediný svatý život proměněný do mnohosti. Tento život se vám zprvu může jevit v rozmanité odlišnosti, od vás snad oddělené, ale při opravdové vnitřní bdělosti poznáte, že je to jen jeden život, jediné vědomí - váš život. A proto jej milujte ve všem láskou nesobeckou, pramenící z božské lásky.“ Míla Tomášová

 

Vázaná v plátně, přebal, ražba. Formát reduk. A5, 80 str. Edice VHLED.
 

ISBN 978-80-85862-38-7


Přidat do košíku:


Vaše IP adresa je: 44.201.97.0
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver