Knihkupectví Avatar

Příchod kosmického Krista - Matthew Fox

325Kč
Nyní: 293Kč

Podtitul: Uzdravení Matky Země a počátek globální renesance.

Foxovo pojetí spirituality stvoření vychází z požadavku, aby se náboženství neredukovalo na vztah Boha a člověka, nýbrž aby vzalo v úvahu i okolní svět, přírodu, kosmos. Základním motivem knihy je připomenutí, že již rané křesťanství pochopilo člověka Ježíše jako kosmického Krista, v němž Bůh přijímá, dotváří a prozařuje celek stvořeného světa. Fox podrobně rozebírá rozmanité podoby spirituality stvoření v dějinách křesťanství (zvláštní důraz klade na biblickou, antickou a středověkou tradici) a domýšlí, nakolik by tato křesťanská varianta hlubinné ekologie mohla být podnětem pro takové myšlení a jednání, jež by vedly k „uzdravení Matky Země“ a jež by daly vzniknout „globální renesanci“ – tedy kultuře rozvíjející úctu k odlišným lidem, k jiným náboženským a kulturním tradicím, kultuře zachovávající respekt k živé i neživé přírodě, kultuře partnerského vztahu mužů a žen. Kniha je díky celkovému konceptu i řadě provokativních tezí skutečnou inspirací, a to nejen pro křesťany, kteří v ní naleznou nový, netradičně pojatý obraz Krista, ale i pro každého, kdo si uvědomuje ekologické výzvy dnešní doby a hledá pro svůj postoj patřičná duchovní východiska.

Matthew Fox je americký teolog, který se jako badatel, vysokoškolský pedagog i kněz věnuje spiritualitě stvoření. Svou životní pouť začal v katolické církvi: vstoupil k dominikánům, vystudoval teologii, získal doktorát na Institut Catholique de Paris, v roce 1967 přijal kněžské svěcení. Po konfliktu s římskou Kongregací pro nauku víry však byl donucen opustit dominikánský řád a vzdát se veřejného kněžského působení v katolické církvi. Nový domov nalezl v americké protestantské episkopální církvi, i když se – jak píše v autobiografické knize Vyznání (Confessions, 1996) – cítí být spíše „postdenominačním knězem“ a chce poskytovat duchovní službu napříč jednotlivými denominacemi, ba i za hranicemi organizovaného křesťanství. Matthew Fox založil experimentální Univerzitu pro spiritualitu stvoření, která sídlí v kalifornském Oaklandu. Zde usiluje o vnášení spirituality do oblasti vzdělávání a práce. Mimoto působí jako duchovní episkopální církve a přednáší jako host na řadě míst ve Spojených státech, Kanadě, Střední Americe, Evropě a Austrálii. Je autorem více než dvaceti knih. Kromě Příchodu kosmického Krista vzbudila velkou pozornost jeho práce Prvotní požehnání (Original Blessing, 1983, revid. vyd. 2000), v níž polemizuje s klasickou doktrínou o prvotním hříchu. S filozofujícím biologem Rupertem Sheldrakem vydal rozhovory Fyzika andělů (The Physics of Angels, 1996) a Přirozená milost (Natural Grace, 1996), které byly přeloženy do řady jazyků. Jeho zatím posledním dílo nese název Kreativita (Creativity, 2002).

Brož, A5, 324 stran, nakl. CDK.

vyprodáno

Vaše IP adresa je: 34.204.198.73
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver