Knihkupectví Avatar

Světlo vědomí (nové vydání) - Míla Tomášová

350Kč

Hluboce inspirované eseje, jimiž autorčina mystická nauka vpravdě vrcholí. Jestliže v knize Za čas a prostor, která ostatně jako většina autorčiných prací představuje most mezi křesťanskou mystikou, praxí jógové filozofie a moudrostí zen-buddhismu, jsou některé transcendentální zkušenosti pouze naznačeny, ve Třpytu prázdna a Světle vědomí je Míla Tomášová svým typicky přímočarým způsobem objasňuje a svůj výklad ještě prohlubuje.
Vázaná, formát 21 x 14, 5 cm, 176 stran.
ISBN 978-80-88381-01-3

Názvy kapitol:

Na počátku bylo slovo, Moje první hlubší zkušenost byla estetická, Začátky duchovní praxe, Některé duchovní zkušenosti, Velikonoce, Mystická smrt, Beránek Boží bez viny, jenž snímá hříchy světa, Kóany mám velice ráda, Proč řekl mistr žákovi, že s ním cloumají démoni, „Všichni buddhové jsou jen jeho sluhové“ (kóan), Vesmír má podobu člověka, Proč při prvních samádhi není vnímán svět, Intuice a vhled, Kolik andělů se vejde na špičku jehly?, Co je hřích proti Duchu svatému, Největší hřích proti Duchu svatému, Cesta do svaté země na černém buvolu, Rozdíl mezi buddhou a bódhisattvou, O psychických silách, Zkušenost s telepatií, Jak jsem jednou běžela temným lesem, Jak nás Pán Bůh obživil, Velký čaroděj, Kouzlo osobnosti, Vnitřní krása, Čarovná bylina, Ještě o magii, Proč lidé chodí tak rádi na houby, Jak je to s minulými životy, Život po fyzické smrti, Brány poznání, Lidské štěstí je jak sněhová vločka, Jak a kde člověk najde pravé štěstí, O vnitřní příbuznosti lidí, „Za trochu lásky šel bych světa kraj“, O mých citových záležitostech, Boží hra, Co jsou to vnory, Determinace a svobodná vůle (ještě k prvotní tvorbě), Fatalismus a odevzdání se do vůle boží, Mentalismus, kouzlo bdělé pozornosti a cesta královská, Kdo zažívá samádhi, Asparšajóga - jóga nad protiklady, Proměny ega, Cesta bódhisattvy, Nesmrtelná kočka, Kde a kdy může člověk zažít samádhi, Může člověk, který o józe, mystice nebo duchovní filozofii nic neví, dojít poznání?, Tři obrazy Fráni Drtikola, Zvláštní způsob prozření přítele Alexandra, Učitel I, Učitel II, Jak je to s učitelem a žákem, Proč je dharma učitele nejvyšší, Učitel a žák, Učitel a žáci v jedné rovině, Z dopisů duchovním přátelům (většina těchto dopisů jsou odpovědi na dotazy z let 1957 - 1959), Čtvrtá čakra a duchovní srdce, Síla bolesti, Síla slova.

Ukázky z knihy:

"Asparšajóga - jóga nad protiklady
Asparšajóga je též nazývána tajnou nebo skrytou a skutečně pro lidi s myslí ještě pevně zakotvenou ve dvojnosti takovou je.
Pro ty, co se prozírají od dvojnosti k jednotě, stává se tato nauka milostí velkého Já přirozeně odtajněnou. Koncentrací na toto Já se ve vědomí samočinně otevírá tiché nazírání spojování protikladů do jednoty bytí.
Na tomto stupni je asparšajóga nejvyšší moudrostí - světlem vědomí.


Kolik andělů se vejde na špičku jehly?
O tom vedli středověcí i pozdější teologové učené disputace. Tak kolik se jich tam doopravdy vejde?
Můžeme to poznat, když si ten bod živě v mysli představíme? Tehdy bude náš poznatek také představou.
Musíme se sami stát jedním bodem. Mysl a celé naše vědomí soustředíme do jednoho bodu, a když se nám to dokonale podaří, zažijeme sat-čit-ánanda. A právě toto ánanda je sférou veliké blaženosti, ve které nám budou pět všichni andělé. Pak se všichni andělé vejdou do malého bodu - na špičku jehly.
Jestliže pokročíme dál, překročíme andělskou sféru blaženosti, opustíme i tento nepatrný bod a zažijeme to, co je nad ní - přítomnost Boží."

Přidat do košíku:


Vaše IP adresa je: 34.239.158.223
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver