Knihkupectví Avatar

Ježíš Syn člověka - Chalíl Džibrán

249Kč
Nyní: 224Kč

Na své nejrozsáhlejší a zároveň vrcholné dílo Ježíš Syn člověka (1928) se Chalíl Džibrán připravoval po léta. Byl si vědom, že v literatuře i ve výtvarném umění se setkáváme s nejrůznějšími pojetími života a zvěsti Ježíše Nazaretského. Někdy se jejich autoři inspirovali více či méně prameny biblickými, jindy u nich převládly prvky mystické až fantastické, anebo je Ježíš líčen jako sociální reformátor. Džibrán ve snaze vyhnout se jednostrannosti, zvolil formu řady básnických obrazů, v nichž o Ježíšovi promlouvají lidé jemu blízcí i jeho odpůrci. Přestože se tyto postavy zrodily v představách autorových, jejich jednání i charaktery odpovídají životní i biblické skutečnosti. Jako ten, kdo dobře znal tradice a jazyk Ježíšovy země, dokázal hlouběji zachytit povahu událostí, v nichž se mělo zrodit křesťanství. S tvorbou tohoto rozsáhlého díla začal Džibrán 12. listopadu 1926 a pak po dobu osmnácti měsíců vytvářel své portréty postav, vypovídajících o Ježíšově učení a o jeho skutcích. Ze stránek díla, jemuž se někdy říká „Evangelium podle Džibrána“ promlouvají lidé z Nazaretu, kteří ho viděli vyrůstat, jeho matka Marie, jeho učedníci, členové velerady, básníci i jen náhodní kolemjdoucí. Mezi vypravěči jsou Židé, Římané, Řekové i Peršané. Vyprávění vrcholí vylíčením Ježíšových posledních dnů v Jeruzalémě, v němž vystupuje Pilát Pontský, Kaifáš, Šimon z Kyrény, ale také dva bezejmenní, odsouzení k ukřižování spolu s Ježíšem. Všechny postavy se tu svými názory i svým jednáním – ovšem každá po svém – vyslovují k věčné i podstatné otázce: Co je v lidském životě nejdůležitější a nejvzácnější? Vázaná, menší A5, 200 stran, nakl. Vyšehrad, 2020.


Přidat do košíku:


Vaše IP adresa je: 34.204.198.73
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver