Knihkupectví Avatar

Hledání Nadjá - Paul Brunton

299Kč
Nyní: 269Kč

Kniha je pomůckou k poznání sebe. Autor odhaluje nejskrytější tajemství člověka a rozvíjí učení jehož základy byly načrtnuty v Tajné stezce. Cesta zde popsaná je stupněm k poznání nejvyšší Pravdy. Těm, kteří budou číst tuto knihu s otevřeným srdcem a sledovat tuto Cestu s odhodlanou myslí, přinese hluboký mír a dokonalý odpočinek v Duchu. Podoba jáství, tak jak ji vytváří, je možná pro většinu z nás nezvyklá, ale kdokoliv se jí bude řídit, nakonec shledá, že duši lze poznat. Ten, kdo se domnívá, že tato tvrzení jsou pouhými fantastickými spekulacemi a že tyto zážitky jsou pouhými mentálními halucinacemi, klame se tím, co je pouhým dnem v dějinách světa. Kéž by tento náš věk nebyl tak vzdálen pravému životu, kéž by byl ochoten přijmout alespoň několik z těchto myšlenek! Vázaná, A5, 288 stran, nakl. AURA PB. Ukázka z díla: CVIČENÍ OVLÁDÁNÍ MYSLI Průměrný člověk nezodpovědně přechází od jedné myšlenky ke druhé a lehkomyslně nechává svou mysl pracovat, jak se jí zlíbí. Jeho myšlenky jsou však něco, za co je odpovědný, a budou ovlivňovat - a také ovlivńují - celý jeho hmotný život. To, že je radno eliminovat nežádoucí myšlenky a pěstovat myšlenky ušlechtilejší, je něco, co chápe jen matně. Možná, že se zdá fantastické a přitažené za vlasy tvrzení, že existuje vztah mezi tím, co člověk myslí, a tím co se mu ve hmotném světě přihodí, mezi stavem jeho vlastní mysli a jeho hmotným blahem. Avšak lidé, kteří po dostatečně dlouhá léta cvičili zde uváděné metody a pozorovali výsledky svých cvičení ve svých vlastních životech, vědí, že to není fantazie, ale pravda, že vnější život člověka je z velké části odrazem jeho mentálního světa. Bohužel, náš věk je tak přesycen materialistickými názory na život, že do značné míry ztratil vzpomínku i víru v jemnější mentální síly člověka. Nicméně tato ztráta nemůže změnit a ani nemění zásadní fakt jejich existence. Pokud zůstaneme v duchovní nevědomosti, potud budeme po své cestě tápat se šedým zákalem materialismu na svých očích. Výsledkem je mnoho zbytečného utrpení a naprostá neschopnost pochopit hlubší záměry Přírody a předurčení naší rasy. Získat kontrolu nad svými rozptýlenými myšlenkami a city znamená nastolit suverenitu, kterou jsme ztratili. Člověk musí být naprostým pánem ve sféře své mysli, jestliže má dokonale splnit evoluci, kterou mu předložila příroda. Možná, že tento úkol odmítne jako něco, co nestojí za námahu, ale poškozen bude jen on sám, protože neschopnost ovládat myšlení vede tajemnými cestičkami ke všem druhům utrpení. Je přece známou pravdou, že mnoho rozhodnutí, událostí a příhod našich životů je silně ovlivněno naším navyklým způsobem myšlení. Změnit proto tento způsob myšlení do jisté míry znamená změnit okolnosti a prostředí našeho života, ale i získání sebedůvěry a vnitřní pohody. Kromě toho, tento vnitřní "zázrak" ovládnutí mysli musíme provést dříve než budeme moci provést nějaký zázrak vnější. A proto žádné cvičení než toto cvičení ovládání myšlenek není důležitější pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem nespokojeni se životem. Obsah knihy Díl I. Analýzy I. Úvod. Autor o svých spisech 11 II. Tajemství člověka 42 III. Analýza fyzického já 60 IV. Analýza emocionálního já 81 V. Analýza intelektuálního já 89 VI. Za čas k věčnosti 102 VII. Původ geniality 109 Díl II. Cvičení VIII. Duchovní pěstování jemnějších citů 145 IX. Cvičení ovládání mysli 160 X. Cesta pátravého sebedotazování 174 XI. Tajemství dechu 186 XII. Tajemství oka 198 XIII. Tajemství srdce 214 XIV. Nadjá 233 XV. Nadjá v činnosti 238 XVI. Hledání 251 XVII. Kapitola Strana Z anglického originálu "The Quest of the Overself" vydaného v roce 1937, přeložily: Ing. Růžena Formánková, Antonie Krejčová, Olga Palková. Obálku navrhl Rudolf Rýpar, foto Vítězslav Jurečka. V roce 2018 vydalo nakladatelství AURA PB, 288 stran.


Přidat do košíku:


Vaše IP adresa je: 34.239.158.223
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver