Knihkupectví Avatar

Tajná stezka - Paul Brunton

254Kč
Nyní: 229Kč

Autor píše z vlastních vnitřních zkušeností, získaných po mnohém putování a vydobytých vlastním hledáním. V knize předkládá techniku duchovního sebeodhalení pro moderní svět. Vyjadřuje s nádhernou jasností pravdy, které jsou příliš často skryté pod těžkopádnými frázemi, obtíženými orientálními symboly a mystickými nejasnostmi. Přivítají ji všichni, kdo si uvědomují okamžitou naléhavost a současnou připravenost lidstva pro duchovní odhalení. Hluboce pociťovaná potřeba člověka ho připravovala pro sledování tajné stezky. Lidstvo dnes stojí u bran skutečnosti. Člověk se učí poznávat svět duchovního bytí a touží po něm. Každý, kdo cvičí tuto tajnou vnitřní cestu, může se stát rozsévačem pravého světla, může změnit sebe a tak se stát schopným měnit druhé. Zajímavost: Paul Brunton byl jedním z duchovních učitelů Eduarda Tomáše, který byl odpovědným redaktorem prvního vydání této knihy u nás. Vázaná, A5, 152 stran, nakl. AURA PB. Ukázka z díla: TAJEMNÉ NADJÁ Osamocen, avšak blízký, nesmírně stár a sám, sedí v nejvnitřnější svatyni chrámu se složenýma rukama a božskou tváří. Vědoucí, nevyzpytatelný, neznámý. G.P.Williamson Světci a mudrci, myslitelé a filozofové, kněží a vědečtí badatelé, všichni se již po staletí snaží porozumět záhadné podstatě lidské duše. Shledávají, že člověk je bytostí paradoxní; bytostí schopnou klesnout v nejtemnější propasti zla a přitom stejně schopnou vystoupit do nejvyšších míst vznešenosti. V jeho prsou nalézají dva tvory - jednoho příbuzného démonům a druhého příbuzného andělům. Člověk je tak podivuhodně utvořen, že ze své vlastní podstaty může vyvinout to, co je v životě nejznamenitější a stejně tak to, co je v něm nejvíce zavrženíhodné. Jsme pouhými kusy oživené hmoty? Není člověk vyššího původu než tělesného? Nebo jsme duchovní bytosti, zářící a od Boha pocházející, ale dočasně omezené a uzavřené ve svých tělech? Nejsme, jak se mnoho lidí domnívá, nic více než dokonalejší opice s ošklivými povahovými rysy, které prozrazují náš původ, nebo jsme, jak jen málo lidí věří, nic menšího než zdegenerovaní andělé? Máme být nebohou obětí Času, Má každý z nás oživit svůj temný kout země na krátkou chvíli a potom zmizet? "Když se rozhlédnu, na všech stranách vidím jen hádky, nesrovnalost a nesvornost. Když svůj zrak obrátím dovnitř, nenalézám nic, než pochyby a nevědomost. Co jsem já? Z jaké příčiny odvozuji svou existenci? Do jakého stavu se vrátím? Jsem zmaten těmito otázkami. Začínám se domnívat, že jsem ze všech stran obklopen nejhlubší temnotou," napsal skeptický skotský myslitel, David Hume. Můžeme najít pravdivé odpovědi na tyto matoucí otázky? 4lověk vrhá tyto otázky ve tvář života, a čeká... a čeká..., ale klesne do hrobu a nenalezne odpovědi. Nicméně bohové obdařili člověka inteligencí, vlastností, která je zcela schopna vypátrat pravdu o jeho vlastním jáství, ačkoliv může selhat, jeli postavena před hlubší záhadu Vesmíru. To jsou záhady života, které mátly mudrce šedesáti generací a které jich budou mást ještě mnohem více. nejbystřejší mysli, nejschopnější pera a nejvýřečnější rty se těmito temnými hádankami zabývaly, ale lidstvo přesto stále tápe po odpovědích. Člověk - pochybující a zoufající postava - si pyšně vykračuje přes chladné pustiny tohoto světa a cynicky se vysmívá jménu boha. Ale zoufalství je ranou postižené dítě nevědomosti. Bůh vkládá pravé světlo do srdce každého dítěte, které se narodí; toto světlo však musí být odhaleno. Ovinuli jsme kolem něho tmavé roušky, které nás zaslepují a my sami je musíme odvinout. Žádné volání, které vychází z hlubin upřímného srdce , nevyjde nadarmo, a je-li modlitba správně vyřčena, bude zodpovězena bohem v našem vlastním srdci. Průměrný člověk vysílá svá chapadla k Životu, tápaje po své cestě k něčemu, co zcela dobře nechápe. A asi sotva si uvědomuje že, začne-li užívat svou inteligenci k vyřešení svého vlastního problému sebe sama, automaticky vyřeší paralelní problémy Boha, Života, Duše, Štěstí atd. Obsah knihy Kapitola Strana I. S mudrcem z Východu 9 II. Člověk- největší hádanka vědy! 21 III. Tajemné Nadjá 35 IV. Cvičení klidu mysli 47 V. Technika sebeanalýzy 59 VI. Dechové cvičení k ovládání myšlenek 73 VII. Probuzení k intuici 81 VIII. Probuzení k Nadjá 99 IX. Cesta božské krásy 115 X. Evangelium inspirované činnosti 121 XI. Duchovní pomoc v hmotných záležitostech 129 XII. Doslov 139


vyprodáno

Vaše IP adresa je: 34.239.176.54
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver